Wiener Steckal Werfen - Austrian Mölkky Championships

tournament calendar

(selection)

17th March 2018            

indoor em

City: Tallinn

Team size: 3

7th April 2018         

czech indoor mölkky open

City: Brno

Team size: 3

5th May 2018           

styria open

City: Gössendorf bei Graz

Team size: 2

19th-20th May 2018           

open de france de mölkky

City: Metz

Team size: 2

16th-17th June 2018          deutsche mölkky meisterschaft

City: Erlangen

Team size: 4

21st-22nd July 2018            

outdoor em

City: Zruc nad Sázavou (CZ)

Team size: 3

28th July 2018            

slovakian open

City: Bratislava

Team size: 4

17th-19th August 2018            

mölkky wm

City: Pori (FIN)

Team size: 4

8th September 2018            

czech open

City: Zruc nad Sázavou (CZ)

Team size: 3

You will find a list of almost all international tournaments here:

http://www.molkky.world/tournaments